4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης
καταργούνται η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25780/17.4.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών
πλοίων (σκαφών) αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

FEK-16-5-2020

 

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!