ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Π.Ε.Ε.Α.

Στοιχεία

Απόσταση - Χρόνος - Κόστος

Είδος τεχνικής αλιείας

Ποιότητα βυθού

Είδη αλιευμάτων

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Υπεύθυνη δήλωση

Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την ΠΕΕΑ για δημιουργία βάσης δεδομένων ερασιτεχνικής αλιείας, χωρίς την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου στοιχείων, άνευ της έγγραφης άδειας μου.