ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία (με παραγάδια) και η υποβρύχια αλιεία τον μήνα ΜάιοΠ.Δ.373/85

Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση συρόµενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, µηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, µανωµένων διχτυών και συνδυασµού διχτυών βυθού. Απαγορεύεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση παραγαδιών για άκρως µεταναστευτικά είδη.ΚΑΝ 1967/2006Στα επιτρεπόμενα εργαλεία περιλαμβάνονται τα παραγάδια,ο πεζόβολος, οι παγίδες. η απόχη, το καμάκι χεριού και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις ονομασίες καθετή συρτή κ.λπ.

Απαγορεύεται η αλιεία  με  τη  βοήθεια  φωτεινών  πηγών (Επιτρέπεται  µόνο  κατά  την αλιεία  µε καµάκι  χεριού).Ο  λαµπτήρας  πρέπει  να  έχει  ένταση µέχρι  500 κεριά  και  χωρίς καταυγαστήρα.  Π.Δ.373/85  

Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία μισθωμένα ή μη Π.Δ.373/85  

Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλλιών.Π.Δ.373/85

Απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.Π.Δ.373/85

Πηγή ΥΕΝ/Διευθ.Ελέγχου.Αλιείας

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!