Όπως γνωρίζετε, είχε προγραμματιστεί συνάντηση μας με τον Υπουργό ώστε να συζητηθούν τρέχοντα θέματα αλιευτικής πολιτικής , εν όψη του επερχόμενου νομοσχεδίου για την αλιεία .

Στην συνάντηση παρόντες ήταν από πλευράς υπουργείου ο Υπουργός Κος Σ. Αραχωβίτης και ο σύμβουλός του σε θέματα αλιείας Κος Κ. Κατσάφαρος.
Από πλευράς σωματείου ο πρόεδρος Κος Δ.Μπάστας και ο ΓΓ Κος Π.Μπεκιάρης.

Στην συνάντηση διάρκειας τριών ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα , συζητήθηκαν εκτενώς, τόσο θέματα αλιείας αναψυχής ,όσο και επαγγελματικής αλιείας.

Κατατέθηκε υπόμνημα 16 σελίδων και συνημμένα 32 σελίδων με αρ.πρωτ. 3821

Σε αυτό περιγράφονται η πραγματική κατάσταση της αλιείας σήμερα στην χώρα, καθώς και προτάσεις για την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων , την βιοποικιλότητα , την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και κάποια αναγκαία διαχειριστικά μέτρα.

Περιέχονταν ακόμα προτάσεις όπως, πλήρης ιχνηλασιμότητα αλιευμάτων για όλους , ατομικές άδειες αλιείας, μητρώο ερασιτεχνών αλιέων, καταγραφές αλιευτικών δεδομένων , νομοθετικές μεταρρυθμίσεις υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, με διορθώσεις σε διατάξεις κλπ προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών , αλλά και της δίκαιης κατανομής της επιθυμητής μείωσης της πίεσης στα ιχθυοαποθέματα κ.α.

Συζητήθηκαν επιπλέον θέματα τουριστικής αλιείας , μισθωμένων θαλάσσιων περιοχών αποκλειστικής αλιείας αναψυχής , καθώς και το χρόνιο πλέον θέμα του Θερμαϊκού κόλπου που αδικεί εκατοντάδες χιλιάδες αλιείς αναψυχής.
(Για το πρόβλημα του Θερμαϊκού θα βγει και ξεχωριστή ανακοίνωση)

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον περιορισμό της δυναμικής αλιείας και στα μέτρα που επιβάλλεται πλέον να ληφθούν προς αυτήν την κατεύθυνση , πάντα σύμφωνα με ΕΚ και οδηγίες.

Για το πολυ-διαφημιζόμενο θέμα των ατομικών αδειών αλιείας για όλους τους αλιείς αναψυχής, ανεξαρτήτως τρόπου που αυτή διενεργείται , επήλθε τελικά συμφωνία.

Συγκεκριμένα , βάσει των ΕΚ και οδηγιών επιβάλλεται πλέον η έκδοσή τους , η οποία σύμφωνα με την δέσμευση του Κου Υπουργού απέναντί μας, ΔΕΝ θα έχει εισπρακτικό χαρακτήρα .

Δηλαδή μιλάμε για κόστος απόκτησης, ανάλογο του κόστους έκδοσής τους (4-8€), σύμφωνα με τις προτάσεις μας , – θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και την σύνθεσή τους – και αμελητέο κόστος ανανέωσης τους (3-5€) το οποίο απλά θα καλύπτει το λειτουργικό κόστος μητρώου κλπ.

Εξαίρεση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (π.χ. άνω των 67 ετών) από το κόστος αυτό κ,α,
Φυσικά μιλάμε για πληρωμές με e-παράβολο.

Οποιοδήποτε άλλο σενάριο, είναι απλά μη αποδεκτό.

Οι άδειες μας όμως, θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υποχρεωτική δήλωση της αλιευτικής προσπάθειας, πράγμα το οποίο έχει προ πολλού ξεκινήσει πρωτοποριακά η ΠΕΕΑ με την εθελοντική συνδρομή σας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συζητήθηκε βεβαίως και η συμμετοχή μας σε αυτά.

Οι περισσότερες υποχρεώσεις που συζητήθηκαν, προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και δεν έχει νόημα να συζητούνται περαιτέρω.

Τελειωτική θεωρείται και η έκδοση ημερήσιων ατομικών αδειών αλιείας για τουρίστες και σε όσους δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην χώρα ή Ελληνική Υπηκοότητα
Το κόστος αυτών προβλέπεται στα 5€/ ημέρα , σύμφωνα και με τις δικές μας προτάσεις με εύκολη και άμεση έκδοση τους μέσω της εφαρμογής του e-παράβολο.

Τα μέτρα που προτείναμε για την επαγγελματική αλιεία , είναι και αυτά σύμφωνα με τους νέους ΕΚ και αποσκοπούν στην εξυγίανση της, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία των αποκλειστικής και μόνης απασχόλησης αλιέων μικρής έντασης , μέσω της ανάκαμψης των ιχθυαποθεμάτων και της προστασίας του προϊόντος τους , δλδ του Ελληνικού νωπού αλιεύματος .

Για τις προτάσεις μας αυτές , έχουν εδώ και μέρες ειδοποιηθεί με δημόσιες αναρτήσεις τα ΔΣ των κατά τόπους συλλόγων προς ενημέρωση τους , από το σωματείο.

Θα δημοσιοποιηθούν βεβαίως κατά την διαβούλευση του επερχόμενου νομοσχεδίου και θα επεξηγηθούν πλήρως σε ΜΜΕ κλπ.

Το ΔΣ της ΠΕΕΑ

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!