Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνονται τα εξής:               “Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [ΒΔ 142/71 (ΦΕΚ 49Α΄ 1971)], απαγορεύεται απολύτως σε όλες τις λίμνες και ποταμούς της επικράτειας, η αλιεία καραβίδας από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαΐου εκάστου έτους. Η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα μας είναι επιβεβλημένη για την...
ΔΙΧΤΥΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια, η αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια ή μανωμένα ή συνδυασμό αυτών) που έχουν μέγεθος ματιών μικρότερο των είκοσι (20) χιλιοστών, μετρούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008{δηλαδή μετρωντας μεταξύ των δύο διαγωνίων και όχι από κόμπο σε κόμπο}. Π.Δ. 174/2013 μπορεί να διενεργεται...
ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ ( Τράτα ή Γρίπος που σέρνεται από το σκάφος) Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα, διενεργείται από αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν «άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος, ή βιντζότρατα», η οποία εφεξής καλείται «άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος,...
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!