Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνονται τα εξής:

              “Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ΔΙΧΤΥΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ

Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια, η αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια ή μανωμένα ή

ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ ( Τράτα ή Γρίπος που σέρνεται από το σκάφος)

Η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται

ΓΡΙ-ΓΡΙ

ΓΡΙ ΓΡΙ ΗΜΕΡΑΣ

Απαγορεύεται η αλιεία τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο Π.Δ. 25/93

Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι ημέρας