4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξηςκαταργούνται η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25780/17.4.2020κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου τουπροσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικώνπλοίων (σκαφών) αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Αναρτούμε την εντολή των Λιμεναρχείων για την άρση του περιορισμού της ερασιτεχνικής αλιείας απο την ακτή.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!