4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης
καταργούνται η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25780/17.4.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΚΥΑ-ΨΑΡΕΜΑ-ΑΠΟ-ΤΗΝ-ΑΚΤΉ-COVID-19

Αναρτούμε την εντολή των Λιμεναρχείων για την άρση του περιορισμού της ερασιτεχνικής αλιείας απο την ακτή.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε ότι λόγω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών covid-19 και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας, η τακτική